UWAGA ZMIANA !!!

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego,

27 kwietnia 2014 r.

w związku z kanonizacją

Jana Pawła II i Jana XXIII

uległa zmianie godzina rozpoczęcia

Mszy św. w Bielefeld.

Zapraszamy

na uroczystą Mszę św. dziękczynną

na godz. 13.

Zmęczeni, ale radośni
Zmęczeni, ale radośni
 
W sobotę, 29 marca 2014 r. przeżyliśmy jako wspólnota parafialna to, co Kościół przeżywa od wieków, i przeżywać będzie tak długo, jak długo istnieć będzie świat. Coś, co nawiązuje do „jedynego piątku w historii ludzkości”, tego piątku, gdy człowiek podniósł rękę na Boga, a Bóg odpowiedział na ten czyn Miłością.

Przyjmij od nas wdzięczność i miłość
Przyjmij od nas wdzięczność i miłość
 
Niedziela, 8. grudnia 2013 roku zapisała się w historii Polskiej Parafii w Bielefeldzie wydarzeniem, na które długo czekaliśmy. Dokładnie w 25 rocznicę poświęcenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, otrzymał on stałe miejsce w świątyni.

Czekając na Światło prawdziwe
Czekając na Światło prawdziwe
 
Wszędzie tam, gdzie się czeka na światło, czeka się na nadzieję. W tradycji chrześcijańskiej tym oczekiwaniem jest okres adwentu. Czas ciszy i zamyślenia, ale i wielkich przygotowań: zwyczajnych, zewnętrznych oraz trudniejszych, głębszych, bo wewnętrznych.

Maryjo, miej w opiece Naród cały...
Maryjo, miej w opiece Naród cały...
 
11 listopada w bielefeldzkiej świątyni odbyła się Msza św. za Ojczyznę. W ten sposób nasza parafia włączyła się w obchody jednego z dwóch najważniejszych dni w polskim kalendarzu: Święta Niepodległości.
Przed laty ks. Piotr Skarga pisał: „Gdybym zapomniał Ciebie, Ojczyzno moja, moje święte Jeruzalem, niech przyschnie język do mego podniebienia, niech uschnie moja prawica, a Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie”.
Mocne słowa. Bardzo mocne. Rodzi się pytanie: ale dlaczego Bóg ma być strażnikiem pamięci o Ojczyźnie?!

Nad Morzem Egejskim
Nad Morzem Egejskim
 
We wrześniu tego roku odbyła się kolejna pielgrzymka parafialna. Jej trasę wyznaczył przed wiekami Święty Paweł Apostoł. Jego szlakiem podróżowaliśmy po Turcji poszukując pierwszych śladów chrześcijaństwa, przy okazji poznając ten wielobarwny kraj, kulturę orientu oraz bogactwo reliktów kultury islamu.

La Salette
La Salette
 
Tegoroczna parafialna pielgrzymka śladami Objawień Matki Boskiej po ziemi belgijsko-francuskiej rozpoczeła się 7 czerwca po porannej Mszy św. Wyruszyliśmy z błogosławieństwem Bożym w tę daleką drogę (około 4.000 km.), aby w Belgii i Francji, w przepięknych miejscach Objawień oddać pokłon ukochanej Matce i podziękować jej za wstawienictwo u swojego Syna.

Wspólna procesja
Wspólna procesja
 
W czwartek, 30 czerwca 2013 roku Kościół katolicki świętował uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zwaną popularnie Bożym Ciałem. Jak co roku ze świątyni św. Bonifacego po Mszy św. wyruszyła procesja eucharystyczna.