8 stycznia w niedzielę Chrztu Pańskiego Mszę św. w Bielefeldzie oraz Paderborn wzbogacił występ zespołu muzycznego „Harnosie”. Zabrzmiało na góralską nutę, powiało świeżością, jak w górach. Zapachniało polskim, górzystym Południem.

 

 

Już drugi raz nasza parafia mogła spełnić najskrytsze marzenia dzieci z domu dziecka w Szczecinie. Dzięki zaangażowaniu parafian z PMK Bielefeld i Paderborn, 64 paczki „od św. Mikołaja” zostały przekazane dzieciom.

Wspólnym darem serca wszystkich darczyńców była paczka dla małego siedmiomiesięcznego Kacperka. 

 

1 listopada odwiedziliśmy położony w Teutoburskim Lesie, a znajdujący się w południowej części miasta, bielefeldzki Cmentarz na Senne.

 

My, Oficjalni Chuligani Jezusa, w końcu doczekaliśmy się: naszego spotkania po Światowych Dniach Młodzieży w Bielefeld! Prawie cala grupa, która uczestniczyła w festiwalu w Krakowie, zjechała się z różnych stron rejonu do naszej parafii, aby się wspólnie modlić, cieszyć śpiewem, i powspominać spotkanie z Ojcem Świętym.

 

Gdy dowiedzieliśmy się, ze tegoroczne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie, nie było mowy aby nie skorzystać z tej okazji spotkania z Ojcem Świętym. I tak w ostatnim tygodniu lipca 2016 roku pojechaliśmy autokarem wspólnie z młodzieżą z sąsiednich parafii do Polski na wielkie spotkanie młodych z całego świata.

 
          „Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie.
          Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
          Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
          Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.”
                                                                Adam Mickiewicz
 
Jakże bliskie są nam, uczestnikom tegorocznej pielgrzymki „Śladami Miłosierdzia Bożego” słowa i myśli poety. Wprawdzie Litwa była tylko jednym z etapów naszej piegrzymki, ale jej piękno i spotkanie z Panną Świętą, „co w Ostrej świeci Bramie” pozostało na zawsze w naszych sercach. Nie od razu jednak pojechaliśmy na Litwę.

 

 

Mówisz: Stromberg, a myślisz: Droga Krzyżowa. 12 marca 2016 roku, w sobotnie przedpołudnie, grupa pątników z parafii Bielefeld – Paderborn wyruszyła na ścieżki, aby pod gołym niebem, czyli w najpiękniejszej świątyni świata, wspominać mękę Jezusa, i patrząc na Jego krzyż, zbliżyć się do poznania niepoznanego - czyli rozważać tajemnicę miłosiernej miłości Boga.

 
„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa“ – pisał św. Hieronim. Dlatego cieszy fakt, że 13 lutego 2016 roku 21 młodych ludzi z naszej parafii przystapiło do I etapu Quizu Biblijnego: „Ewangelia wg św. Łukasza“ organizowanego przez PMK w Niemczech.