Nowi ministranci

 

16 grudnia 2018 roku, w trzecią niedzielę Adwentu w poczet służby liturgicznej przyjętych zostało dwudziestu dwóch nowych ministrantów.

Na początku Mszy św. w uroczystym obrzędzie wszyscy kandydaci zostali wyczytani po imieniu i nazwisku przez ks. Karola Kondracikowskiego, przygotowującego w tym roku dziewczęta i chłopców do pełnienia zaszczytnej roli ministranta.

Nasi ministranci

Następnie ks. Krzysztof Romanowski poświęcił alby ministranckie, które potem uroczyście zostały założone nowym ministrantkom i minstrantom. Na alby nałożono również poświęcone wcześniej krzyże ministranckie.

Ponoć każdy ministrant jest skarbem parafii. W naszej parafii tych żywych skarbów nigdy nie brakowało. Cieszymy się z tak licznej gromady –  ponad 70 ministrantów w Bielefeld – i zarówno nowo przyjętym, jak i tym, którzy służą już od dawna, życzymy radości oraz zapału w posłudze przy Chrystusowym ołtarzu.

 

Redakcja