Pierwsza Msza św. w kościele Liebfrauen

 

Pierwsza Msza św. w języku polskim odprawiona w kościele Liebfrauen przeszła już do historii. Ta długo oczekiwana, wynikająca z potrzeby modlitwy w ojczystym języku, druga niedzielna Eucharystia w Bielefeldzie, odbyła się 11 lutego 2018 roku.

W uroczystości udział wzięli: rektor PMK w Niemczech ks. Stanisław Budyn, ks. Pascal Obermeier, odpowiedzialny w diecezji za duszpasterstwo obcojęzyczne, gospodarz miejsca ks. prob. Bernhard Brackhane oraz proboszcz polskiej parafii ks. Krzysztof Romanowski, który przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej przez trzech kapłanów. Do świątyni przybyli licznie parafianie PMK Bielefeld-Paderborn wydarzenie to bowiem miało wyjątkowe znaczenie. Uroczystość uświetnił chór „Cor Matris”.

Na początku głos zabrał odpowiedzialny za duszpasterstwo katolickie obszaru „Bielefeld-Ost”, ks.prob. B. Brackhane. Po powitaniu duchownych zwrócił się do zebranych w okazałej świątyni Liebfrauen podkreślając, iż drzwi tego kościoła stoją otworem dla wielu obcojęzycznych wspólnot katolickich, od dzisiaj również i dla polskiej wspólnoty. Niemieckie powitanie można było usłyszeć również w wersji polskiej, którą odczytali przedstawiciele Rady Parafialnej Liebfrauen.

Pierwsza Msza św. w kościele Liebfrauen

Do wspólnej modlitwy i udziału we Mszy św. – tej, i każdej następnej, która odbywać się będzie w świątyni Liebfrauen w prawie każdą niedzielę o godz. 9:15 – zaprosił w języku polskim i niemieckim duszpasterz polskiej wspólnoty, ksiądz Krzysztof. Dwujęzycznie pobrzmiewała cała liturgia słowa, od czytań po homilię. Jako pierwszy, w języku gospodarzy wygłosił ją ks. P. Obermeier, a następnie słowa podziękowania skierowane do parafii Liebfrauen, jak również komentarz do Ewangelii wraz z nauką z niej płynącą wypowiedział ks. S. Budyn. W bardzo ciepłych słowach ksiądz Rektor zwrócił się do wiernych i  podziękował  za świadectwo wiary. Wg danych Rektoratu PMK w Niemczech przebywa obecnie ponad milion osób pochodzących z Polski (630 tyś. z polskim paszportem i tyle samo również z podwójnym obywatelstwem). „Bądźcie solą tej ziemi” – szczególnie teraz, w czasach sekularyzacji Europy” – zaapelował Rektor.

W imieniu wszystkich wiernych Polskiej Misji Katolickiej w Bielefeld pragniemy w tym miejscu wyrazić wdzięczność gospodarzom parafii Liebfrauen – Radzie Parafialnej za zrozumienie, otwartość i życzliwość oraz wyrazić głęboką nadzieję na owocną współpracę we wspólnym budowaniu Królestwa Bożego na bielefeldzkiej ziemi.

Redakcja