Uroczysta Eucharystia
Uroczysta Eucharystia
 
30 sierpnia 2015 r. był dla naszej parafii dniem wielkiej radości, dniem uwielbienia, dziękczynienia i manifestacji przynależności do wspólnoty. Obchody corocznego święta, przypadające zgodnie z kalendarzem liturgicznym pod koniec sierpnia (gdy Kościół oddaje cześć NMP Częstochowskiej), połączone zostały z Jubileuszem 25-lecia święceń kapłańskich Księdza Proboszcza Krzysztofa Romanowskiego.

To wielkie wydarzenie. Dla Kapłana – co oczywiste. Dla Jego Rodziców – którym Jubilat dziękował podczas Mszy św. Dla innych duchownych, przyjaciół, księży z PMK i z niemieckich placówek, którzy licznie przybyli w ten dzień, by wspólnie koncelebrować Eucharystię. Obecni byli: ks. prał. Stanisław Budyn, ks. prał. Ryszard Mroziuk, ks. prał. Dariusz Mateuszuk, ks. Johannes Lukaszczyk, ks. prob. Bernhard Brackhane i ks. dziekan Klaus Fussy.

I byliśmy my parafianie, bo to też nasze święto, co okazaliśmy, współtworząc jego niezwykłą atmosferę, zabezpieczając logistyczne zaplecze, a nade wszystko modląc się wspólnie z naszym Duszpasterzem.
Jest mnóstwo powodów, dla których wielu z nas wspomina tamten dzień bardzo ciepło i z wielkim wzruszeniem. Każdy, kto przyczynił się do jego uświetnienia wkładem swojej pracy, może czuć dumę i radość. Ale największą radością i dumą jest duchowy wysiłek w budowaniu tej bezcennej wartości, jaką jest wspólnota. Wspólnota naszej parafii.
Tego dnia padło wiele dobrych słów. Wiele pieśni poszybowało do góry, by szturmować Niebo. Wiele rąk było czerwonych od pracy, a twarzy promiennych od uśmiechu... A najważniejsze, że to wszystko, absolutnie wszystko, przede wszystkim modlitwy, złożyliśmy w najlepszym miejscu, jakie istnieje na bielefeldzkiej ziemi: w parafialnej świątyni, u stóp obrazu Czarnej Madonny.

Karolina Paprocka