Na wieczne czasy
Na wieczne czasy
 
Od wielu lat święto Bożego Ciała obchodzą razem trzy wspólnoty parafialne, którym dane jest korzystać ze świątyni św. Bonifacego w Bielefeldzie. Wierni Parafii Niemieckiej, Polskiej Misji Katolickiej oraz Tamilskiej Wspólnoty Parafialnej spotykają się na Eucharystii, odprawianej w trzech językach, by później dać świadectwo wiary w jednej procesji.

Wielobarwny dywan z kwiatów usypany przed świątynią, to najbardziej widoczny symbol tego święta.

Niech nie ustanie
Niech nie ustanie

Dywan usłany dla wychodzącego ze świątyni Jezusa, zamkniętego co prawda w Przenajświętszym Sakramencie, ale przecież otwartego na wszystkich i zapraszającego każdego, kto tylko pragnie czerpać ze stołu Pańskiego; zapraszającego do spożywania tego chleba, którym jest On sam. Bo jak powiedział w Kafarnaum: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki» (J 6,51).

W bieżącym roku uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej przypadła na 4. czerwca. Był piękny, ciepły i słoneczny dzień. W wielobarwnej proceji szli ochoczo wierni wyznawcy Chrystusa, by oddać swemu Panu cześć i chwałę. Spokojnie, ale dumnie i radośnie. W ufności, że idąc za Nim, wielbiąco i naśladując podąża się najlepszą i najbardziej bezpieczną drogą.

Agata Kotowska