Święto Zesłania Ducha Świętego jest w naszej parafii szczególnym dniem. Z jednej strony jest to święto Trzeciej Osoby Boskiej, a z drugiej strony jest to święto dzieci przystępujących po raz pierwszy do Komunii świętej. I nie inaczej było w tym roku. W dniu 8 czerwca 2014 roku w życiu religijnym 31 dzieci miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, ponieważ przystępując do stołu pańskiego mogły po raz pierwszy w pełni uczestniczyć we Mszy Św.
Uroczysta Eucharystia rozpoczęła się wprowadzeniem dzieci pierwszokomunijnych do kościoła w procesji złożonej ze służby liturgicznej oraz kapłana, ks. Krzysztofa Romanowskiego. Dzieci pierwszokomunijne aktywnie uczestniczyły w liturgii słowa czytając pierwsze i drugie czytanie oraz intencje modlitwy powszechnej. Podczas odnawiania przyrzeczeń chrzcielnych widać było na twarzach dzieci przejęcie i skupienie, gdy świadomie wyrzekały się szatana i grzechu oraz wyznawały wiarę w Boga Ojca Wszechmogącego, Jezusa Chrystusa oraz Ducha Świętego.
Bez tremy i w spokoju dzieci przyniosły do ołtarza dary, by później przy ołtarzu wspólnie odmówić modlitwę „Ojcze nasz”.
Aż wreszcie nastał ten niezwykły moment, kiedy na twarzach niejednego z rodziców oraz dziadków i babć pojawiły się łzy wzruszenia, gdy ich pociecha podchodziła do kapłana i na jego słowa „Ciało Chrystusa” odpowiadała „Amen” przyjmując po raz pierwszy w swoim życiu do swojego serca Jezusa Eucharystycznego.
Dzieciom życzymy, aby ta ich pierwsza Uczta Eucharystyczna stała się dla nich początkiem drogi wiary i ufności w Jezusa. Niech radość z przyjęcia Pana do serca nie przemija i zostaje odkrywana na nowo podczas każdej Eucharystii.
Uroczysta Msza Św. była ukoronowaniem wielu trudów i pracy, jakie podczas kilku poprzedzających miesięcy dzieci włożyły w naukę modlitw, prawd wiary oraz na próbach. Dla wielu dzieci był to trud podwójny, gdyż nie tylko musiały nauczyć się modlitw, lecz także musiały to zrobić w języku polskim. Nie byłoby to możliwe bez wielkiego wsparcia ze strony naszego duszpasterza, który czujnie kierował przygotowaniami oraz cierpliwie odpowiadał na niezliczone pytania dzieci i rodziców dając im cenne wskazówki. Bóg zapłać księże proboszczu!
Mariusz Fąferko